Lars Westman

Med lång erfarenhet, såväl internationellt som nationellt, från småländska världsvarumärken som IKEA, Thule och Orrefors Kosta Boda har jag haft möjligheten att arbeta i skiftande miljöer med olika uppdrag och ansvar. Det har gett en bred erfarenhet, baserade på egna kunskaper och insikten om hur viktigt det är att i tidigt skede bygga en stabil plattform för sitt varumärke. Oavsett om det handlar om att bli marknadsledare på den lokala marknaden, bli känd i hela landet eller ha ambitionen att exportera och exponera sitt varumärke och produkter på andra marknader.

– Lars Westman, Varumärkesrådgivare

Varumärkesplattform

Som extern resurs coachar eller stöttar jag projekt med syftet att utveckla företagtes varumärkesplattform alternativt att revidera och se över den existerande.

Utbildning

Jag genomför utbildningsdagar med ledning och personal för att förklara och skapa insikt om hur varumärken byggs och att det måste ske inifrån och ut. Jag tydliggör vikten av det interna arbetet som är nödvändigt för att skapa ett starkt varumärke.

Kommunikationskoncept

Kopplat till varumärkesprocessen behövs även ett kommunikationssätt som förmedlar varumärkets värden. Som extern resurs är jag med och strukturerar det arbetet och fungerar som bollplank under processen.

Kontakt

Varumärken uppstår inte av sig själva. De skapas genom insikt, konsekvent arbete, förståelse och engagemang från samtliga anställda i företaget. Vägen ditt kan dock kännas både lång och krokig. Då är det bra att få hjälp och stöttning.

Kontakta Märkestänk så lyssnar jag på era planer, funderingar och behov.